Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Oznam pre stravníkov

ŠJ Trebišovská oznamuje všetkým svojim stravníkom, že odber stravy prebieha pomocou čipového systému, ktorý ale neslúži ako elektronická peňaženka. Čip si musí každý stravník zakúpiť a následne po úhrade stravného mu bude odblokovaný. Hodnota jedného čipu je 2,00 € , čip sa po zakúpení stáva majetkom žiaka. Pri strate čipu je potrebné si zakúpiť nový, cena ostáva 2,00 €.

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.