Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

OZNAM - Začiatok školského roka 2019/2020

Začiatok výdaja obedov je 03.09.2019 / prvý deň sa nevarí /     Žiaci Gymnázia budú prihlásení na základe odovzdanej prihlášky na stravu, ktorá im bude doručená do tried. Zmena finančných pásiem od školského roka 2019/2020 na nákup potravín: žiaci od 6 - 11 rokov                                            1,15 € žiaci od 11 - 15 rokov                                          1,23 € žiaci od15-19 rokov a dospelí                              1,33 € Bez čipu a vyplnenej záväznej prihlášky nie je možné stravu v školskej jedálni odoberať. Stravník je povinný preukázať sa potvrdením o úhrade stravného vždy do 5. dňa v mesiaci. V opačnom prípade mu strava nebude poskytnutá. Žiakom, ktorí sa ešte v našej školskej jedálni nestravovali, bude od šk. roka 2019/2020 čip poskytnutý zadarmo. Pri strate čipu, si bude musieť žiak nový čip zakúpiť. Cena čipu : 2,00 €
Posledná úprava Streda, 03 Júl 2019 05:53

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.