Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
20150023 12/01/2015 Nákup poptravín 819,48 08/01/2015 22/01/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 1/10
20150019 12/01/2015 Nákup poptravín 495,86 08/01/2015 22/01/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 2/8
20150016 12/01/2015 Nákup poptravín 993,42 08/01/2015 22/01/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 3/11
20150018 12/01/2015 Nákup poptravín 676,75 08/01/2015 22/01/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 4/9
20150070 12/01/2015 Nákup mäsa, mässových výrobkov a hydiny 163,08 09/01/2015 16/01/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 5/7
20150028 16/01/2015 Nákup poptravín 309,67 08/01/2015 22/01/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 6/20
20150083 16/01/2015 Nákup poptravín 533,95 12/01/2015 26/01/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 7/21
20150098 16/01/2015 Nákup poptravín 23,04 12/01/2015 26/01/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 8/17
00042015 16/01/2015 Nákup poptravín 570,72 12/01/2015 26/01/2015 Jokrim 44108087 9/22
00052015 16/01/2015 Nákup zeleniny a ovocia 571,74 12/01/2015 26/01/2015 Jokrim 44108087 10/23
1510024 16/01/2015 Nákup poptravín 884,65 14/01/2015 14/02/2015 DUO-Tatiana Mecková 40169766 11/24
1151119449 20/01/2015 Nákup poptravín 466,56 19/01/2015 01/02/2015 FEGAFROST 36475939 12/30
00252015 20/01/2015 Nákup poptravín 645,28 19/01/2015 02/02/2015 Jokrim 44108087 13/32
00242015 20/01/2015 Nákup zeleniny a ovocia 668,52 19/01/2015 02/02/2015 Jokrim 44108087 14/33
1501300345 20/01/2015 Nákup poptravín 114,24 16/01/2015 30/01/2015 ATC-JR 35760532 15/29
20150159 20/01/2015 Nákup mäsa, mässových výrobkov a hydiny 614,63 14/01/2015 23/01/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 16/31
20150160 20/01/2015 Nákup mäsa, mässových výrobkov a hydiny 727,32 16/01/2015 23/01/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 17/34
20150170 20/01/2015 Nákup poptravín 42,24 19/01/2015 02/02/2015 Prvá cateringová spoločnosť s.r.o. 36208027 18/28
20150040 20/01/2015 Školské ovocie, šťavy 10,14 20/01/2015 02/02/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 19/27
20150039 21/01/2015 Školské ovocie, šťavy 97,19 21/01/2015 02/02/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 20/36

Strana 1 z 12

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.