Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Došlá Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
20180889 23/02/2018 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 610,00 16/02/2018 22/02/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 41/90      
18015241 23/02/2018 Nákup rýb a mrazenej zeleniny 52,20 19/02/2018 21/03/2018 Ryba Košice 17147522 42/86      
20180508 23/02/2018 Nákup potravín 639,43 19/02/2018 05/03/2018 P.C.S. s.r.o. 36208027 43/87      
01202018 23/02/2018 Nákup potravín 713,47 21/02/2018 07/03/2018 Jokrim 44108087 44/83      
01212018 23/02/2018 Nákup zeleniny a ovocia 748,01 21/02/2018 07/03/2018 Jokrim 44108087 45/85      
01452018 23/02/2018 Nákup zeleniny a ovocia 18,00 23/02/2018 09/03/2018 Jokrim 44108087 46/89      
20181048 23/02/2018 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 568,15 23/02/2018 02/03/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 47/99      
2018007 23/02/2018 Školské ovocie a šťavy 57,00 23/02/2018 08/03/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 48/97      
20180408 23/02/2018 Školské ovocie a šťavy 198,18 23/02/2018 08/03/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 49/95      
1810120 09/03/2018 Nákup potravín 552,77 05/03/2018 19/03/2018 Ján Krivulčík - DUO 51070171 50/11      
18020660 09/03/2018 Nákup rýb a mrazenej zeleniny 313,20 07/03/2018 06/04/2018 Ryba Košice 17147522 51/114      
20180648 09/03/2018 Nákup potravín 860,83 07/03/2018 21/03/2018 P.C.S. s.r.o. 36208027 52/112      
01552018 09/03/2018 Nákup zeleniny a ovocia 762,12 07/03/2018 21/03/2018 Jokrim 44108087 53/115      
01572018 09/03/2018 Nákup potravín 503,86 08/03/2018 22/03/2018 Jokrim 44108087 54/113      
20181333 09/03/2018 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 962,65 09/03/2018 16/03/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 55/116
20180660 15/03/2018 Nákup potravín 189,02 09/03/2018 23/03/2018 P.C.S. s.r.o. 36208027 56/123
01662018 15/03/2018 Nákup zeleniny ovocia 648,07 12/03/2018 26/03/2018 Jokrim 44108087 57/125
1810149 15/03/2018 Nákup potravín 371,94 14/03/2018 28/03/2018 Ján Krivulčík - DUO 51070171 58/124
1810148 15/03/2018 Nákup potravín 970,51 14/03/2018 28/03/2018 Ján Krivulčík -+ DUO 51070171 59/127
20181488 15/03/2018 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 510,77 15/03/2018 15/03/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 60/126

Strana 3 z 14

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.