Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Súhrnné správy

                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €  Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 10.03.2014 Róbert Magáč Maľovanie, natieranie, murárske práce a vysprávky priestorov kuchyne 1 293,80 € Správa aktualizovaná : 31.03.2014Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €  Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 11.04.2014 LD - UNI Nákup DKP kuchyne 1 192,80 €  Správa aktualizovaná : 20.06.2014Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ   
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €  Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 27.08.2014 Róbert Magáč Maľovanie, natieranie, murárske práce a vysprávky priestorov kuchyne 1 690,89 € 18.09.2014 Elektroservis VV s.r.o. Nákup kotla KG 300 6 550,00 €  Správa aktualizovaná : 30.09.2014Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ   
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €  Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 17.12.2014 Elektroservis VV s.r.o. Nákup umývačky riadu Fagor FI - 80 1 659,00 €  Správa aktualizovaná : 31.12.2014Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ   
      
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 31.03.2013 Ryba Košice Nákup potravín pre ŠJ - ryby 1 047,00 € 31.03.2013 MASO J+L Nákup potravín pre ŠJ – mäso, mäsové výrobky 5 942,13 € 31.03.2013 Inmedia s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ – mlieko, mliečne výrobky 3 174,04 € 31.03.2013 Mäsiareň pri Dominikánoch Nákup potravín pre ŠJ - hydina 2 064,92 €  Správa aktualizovaná : 31.03.2013Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
     V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 € Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 30.06.2013 Ryba Košice Nákup potravín pre ŠJ - ryby 1 235,46 € 30.06.2013 MASO J+L Nákup potravín pre ŠJ – mäso, mäsové výrobky 5 620,51 € 30.06.2013 Inmedia s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ – mlieko, mliečne výrobky 3 011,54 € 30.06.2013 Mäsiareň pri Dominikánoch Nákup potravín pre ŠJ - hydina 2 606,73 € Správa aktualizovaná : 30.06.2013Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €  Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 27.07.2013 Róbert Magáč Maľovanie, natieranie, murárske práce a vysprávky priestorov kuchyne 6 421,10 € Správa aktualizovaná : 03.11.2013Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €  Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 02.10.2013 LD - UNI Nákup DKP kuchyne 2 394,47 € 10.12.2013 Elektroservis VV s.r.o. Plynová smažiaca pánev SBG 9-10 1 690,00 €  Správa aktualizovaná : 20.12.2013Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ   
 
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €  Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 20.06.2012 Anna Šuchterová Čistiace a dezinfekčné prostriedky 2 745,75 € 20.06.2012 LD – UNI Ing. Ľubomír Ďurica DKP pre ŠJ 2 095,40 € 22.06.2012 Mäsiareň pri Dominikánoch Nákup potravín pre ŠJ - Hydina 7 867,56 € 22.06.2012 Ryba Košice s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ - Ryby 4 925,09 €  Správa aktualizovaná : 03.07.2012Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €  Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 01.08.2012 Natrex s.r.o. Oprava izolácie strechy 14 829,13 € 08.08.2012 Róbert Magáč Maľovanie priestorov kuchyne 3 151,85 € 30.09.2012 MASO J+L Nákup potravín pre ŠJ – mäso, mäsové výrobky 2 022,60 € 30.09.2012 Inmedia s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ – mlieko, mliečne výrobky 1 382,51 € 30.09.2012 Mäsiareň pri Dominikánoch Nákup potravín pre ŠJ - hydina 1 179,77 €  Správa aktualizovaná : 03.11.2012Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
                V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, podľa § 102 ods.4, Školská jedáleň Trebišovská 10, Košice týmto zverejňuje :Súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 €  Dátum vyhodnocovania zákazky Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH 19.10.2012 Róbert Magáč Oprava a vydláždenie rampy a schodov 1 530,43 € 22.10.2012 Elektroservis VV s.r.o. Plynový kotol 5 499,60 € 31.12.2012 Inmedia s.r.o. Nákup potravín pre ŠJ – mlieko, mliečne výrobky 3 795,52 € 31.12.2012 Mäsiareň pri Dominikánoch Nákup potravín pre ŠJ - hydina 2 232,39 € 31.12.2012 Ryba Košice Nákup potravín pre ŠJ - ryby 1 072,13 € 31.12.2012 MASO J+L Nákup potravín pre ŠJ – mäso, mäsové výrobky 6 939,40 €    Správa aktualizovaná : 31.12.2012Vypracovala : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
                                                                                               Monika Lučaiová riaditeľka        
Posledná úprava Štvrtok, 25 Apríl 2019 06:37

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.