Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Objednávky 2017

Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (cca) Dátum vyhotovenia Obchodné meno Adresa IČO Podpísal/a
ŠJ/01/2017 Objednávam u Vás opravu krájača na kapustu a vyhotovenie úchytov na otváranie kotlov. 350,00 09/01/2017 Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ02/2017 Objednávam u Vás vyhotovenie elektrickej prípojky k výmene gastrozariadenia v školskej kuchyni 900,00 09/01/2017 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Železničiarska 4, 080 01 Prešov 10739254 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/03/2017 Objednávam u Vás vyhotovenie prípojky na vodu ku gastrrozariadeniu a preloženie umývačky riadu a jej spojazdnenie 500,00 11/01/2017 Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/04/2017 Objednávam u Vás úradnú skúšku výťahu SGNV 350 s asistenciou pracovníkov firmy Liftex v školskej jedálni. 300,00 16/01/2017 Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6, 040 22 Košice 17251605 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/05/2017 Objednávam u Vás opravu robota RE 22 N - výmena prednej vložky. 200,00 23/01/2017 &&elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/06/2017 Objednávam u Vás nákup čipov v počte 50 ks. 50,00 10/02/2017 SOS electronic s.r.o. Pri prachárni 16, 040 11 Košice 31703186 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/07/2017 Objednávam u Vás nákup gastronádob a kovovej sprchy. 400,00 10/02/2017 Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Monika Lučaiová, riariteľka ŠJ
ŠJ/08/2017 Objednávam u Vás kalibráciu vpichového teplomera a vlhkomera s teplomerom. 150,00 13/02/2017 Ing. Ivan Leško - GAROMA Sofijská 8, 040 13 Košice 14383730 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/09/2017 Objednávam u Vás nákup čistiacich prostriedkov do spotreby. 400,00 14/02/2017 Šuchterová-upratovací servis s.r.o. Poľská 6, 040 01 Košice 36601845 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/10/2017 Objednávam u Vás dávkovač džúsov a umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu v počte 10 ks. 350,00 14/02/2017 Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Monika Lučaiová, riaditeľkA šj
ŠJ/11/2017 Objednávam u Vás kovový upratovací vozík v počte 2 ks. 200,00 20/03/2017 B2Bpartner Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ12/2017 Objednávam u Vás príslušenstvo k upratovaciemu vozíku. 300,00 20/03/2017 B2Bpartner Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/13/2017 Objednávam u Vás umývací prostriedok do umývačky riadu. 150,00 10/04/2017 Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/14/2017 Objednávam u Vás opravu odtokovej rúry v priestoroch pivnice. 150,00 10/04/2017 BPMK Južné nábrežie 13, 040 01 Košice 44518684 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/15/2017 Objednávam u Vás "Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri"na základe Zmluvy č. Z201718570_Z, ktorá je výsledkom e-aukcie realizovanej prostredníctvom EKS. 16 500,00 05/05/2017 Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/16/2017 Objednávam u Vás brúsenie nožov prídavného zariadenia k robotu. 150,00 05/05/2017 Elektroservis VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/17/2017 Objednávam u Vás vyhotovenie prípojky a odpadu na vodu ku konvektomatu. 250,00 15/05/2017 BPMK Južné nábrežie 13, 040 01 Košice 44518648 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/18/2017 Objednávam u Vás vyhotovenie prívodu elektrickej energie ku konvektomatu vrátane revízie a revíznej správy. 2 000,00 19/05/2017 MOVYROB s.r.o. Železničiarska 4, 080 01 Prešov 10739254 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/19/2017 Objednávam u Vás nákup kancelárskych potrieb. 200,00 23/05/2017 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ
ŠJ/20/2017 Objednávam u Vás výmenu odpadového potrubia v suteréne školskej jedálne. 350,00 12/06/2017 BPMK Južné nábrežie 13, 040 01 Košice 44518684 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ

Strana 1 z 3

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.