Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Objednávky 2019

Povinné zverejňovanie  objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Identifikačný údaj Popis plnenia Hodnota plnenia (cca) Dátum vyhotovenia Obchodné meno Adresa IČO Podpísal/a Dátum zverejnenia
ŠJ/21/2019 Objednávam u Vás vykonanie verejného obstarávania na nákup : "Univerzálneho robota s príslušenstvom". 7 500,00 23/08/2019 SSŠ Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 27/08/2019
ŠJ/22/2019 Objednávam u Vás kancelárske potreby a šatové skrine. 588,00 06/09/2019 B2Bpartner Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 13/09/2019
ŠJ/23/2019 Objednávam u Vás odbornú prehliadku výťahu v školskej jedálni. 150,00 13/09/2019 Veronika Rusnačková - LIFTEX Exnárova 6, 040 22 Košice 17251605 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 13/09/2019
ŠJ/24/2019 Objednávam u Vás nákup kancelárskych potrieb. 250,00 20/09/2019 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 16/10/2019
ŠJ/25/2019 Objednávam u Vás vyhotovenie nového WC v priestoroch Školskej jedálne. 800,00 26/09/2019 BPMK Južné nábrežie 3, 040 01 Košice 44518684 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 16/10/2019
ŠJ/26/2019 Objednávam u Vás nákup kuchynských papierových utierok. 35,00 26/09/2019 Prvá cateringová spol. s.r.o. Holubyho 12, 040 01 Košice 36208027 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 16/10/2019
ŠJ/27/2019 Objednávam u Vás nákup DHM dľa dodacieho listu. 260,00 27/09/2019 LD - UNI Ing Ľubomír Ďurica Dénešova 69, 040 23 Košice 32463758 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 16/10/2019
ŠJ/28/2019 Objednávam u Vás nákup kuchynského robota RE 22 N. 7 490,00 27/09/2019 Elektroseris VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 16/10/2019
ŠJ/29/2019 Objednávam u Vás nákup viacúčelovej skrine na čistiace prostriedky a spisovej skrine v počte 1 a 1 kus. 441,60 01/10/2019 B2Bpartner Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 16/10/2019
ŠJ/30/2019 Objednáva u Vás nákup čistiacich prostriedkov dľa rozpisu. 990,00 07/10/2019 Šuchterová - Upratovací servis s.r.o. Poľská 6, 040 01 Košice 36601845 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 16/10/2019
ŠJ/31/2019 Objednávam u Vás nákup WC stojanov v počte 2 ks a kôš do WC v počte 2 ks. 200,00 01/10/2019 Milan Koyš - Vodár Bukovec 159, 040 20 Malá Ida 30248558 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 22/10/2019
ŠJ/32/2019 Objednávam u Vás umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu v počte 10 a 10 ks. 350,00 07/10/2019 Elektroseris VV s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 22/10/2019
ŠJ/33/2019 Objednávam u Vás pracovnú obuv a odev dľa rozpisu. 950,00 08/10/2019 Vladimír Jurko - JURTEX Lomonosovova 36, 040 01 Košice 32519150 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 22/10/2019
ŠJ/34/2019 Objednávam u Vás nákup tonerov čiernej farby v počte 3 ks a farebné sety v počte 2 ks. 600,00 08/10/2019 TONER s.r.o. Humenská 2, 040 11 Košice 36182427 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 22/10/2019
ŠJ/35/2019 Objednávam u Vás servis a odbornú prehliadku vzduchotechnického zariadenia v priestoroch školskej kuchyne. 200,00 08/10/2019 TECHMONT Berlínska 1, 040 13 Košice 35235837 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 22/10/2019
ŠJ/36/2019 Objednávam u Vás nákup kevralových rukavíc, uterákov a utierok. 250,00 11/10/2019 Vladimír Jurko - JURTEX Lomonosovova 36, 040 01 Košice 32519150 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 11/11/2019
ŠJ/37/2019 Objednávam u Vás nákup DKP do spotreby. 3 500,00 15/10/2019 LD - UNI Ing Ľubomír Ďurica Dénešova 69, 040 23 Košice 32463758 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 15/11/2019
ŠJ/39/2019 Objednávam u Vás nákup podnosv v počte 400 ks. 900,00 18/10/2019 IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava 35849436 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 21/11/2019
ŠJ/39/2019 Objednávam u Vás nákup šokového schladzovača/zmrazovača. 1 6990,00 18/10/2019 GastroRex s.r.o. Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava 35783052 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 21/11/2019
ŠJ/40/2019 Objednávam u Vás opravu práčky BOSCH v. 100,00 18/10/2019 Ing. Ľubomír Kolesár KUBIS Česká 13, 040 01 Košice 41036867 Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ 18/11/2019

Strana 2 z 3

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.