Školská jedáleň - Trebišovská 10 Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Zmluvy 2018
Up

2018

ČÍSLO ZMLUVY: 2017030157860331, POPIS ZMLUVY: Dodatok k zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov, DÁTUM PODPISU: 01.03.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: INTA s.r.o., IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 34129863, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 05.03.2018
ČÍSLO ZMLUVY: -, POPIS ZMLUVY: realizácia súvislej odbornej praxe žiakov Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, Košice, DÁTUM PODPISU: 27.3.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 606 766, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 27.3.2018
ČÍSLO ZMLUVY:-, POPIS ZMLUVY: kolektívna zmluva medzi OZ a ŠJ, DÁTUM PODPISU: 12.04.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Rade ZO OZ PŠaV Košice I, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 42104220, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 26.04.2018
ČÍSLO ZMLUVY: 100011819, POPIS ZMLUVY: uzatvorená podľa §58 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, DÁTUM PODPISU: 01.04.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: STABILITA, d.d.s., a.s., IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 36718556, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, 26.04.2018

ČÍSLO ZMLUVY : POPIS ZMLUVY: Zmluva o spracúvaní osobných údajov v rámci agendy Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, DÁTUM PODPISU: 25.05.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 4642566, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 5.05.2018

ČÍSLO ZMLUVY:, POPIS ZMLUVY: Zmluva o spracúvaní sosbných údajov v oblasti ekonomicko-účtovnej agendy, DÁTUM PODPISU: 24.05.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO RUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 35540419, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 24.05.2018

ČISLO ZMLUVY:, POPIS ZMLUVY: Zmluva o spracúvaní osobných údajov v rámci Personálnej a mzdovej agendy zamestnancov, DÁTUM PODPISU: 24.05.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 35540419, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riadieteľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 24.05.2018
ČÍSLO ZMLUVY:, POPIS ZMLUVY: Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme ActiveRegistratúra, DÁTUM PODPISU: 25.05.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 35795174, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 25.05.2018
ČÍSLO ZMLUVY : , POPIS ZMLUVY: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík, DÁTUM PODPISU: 06.06.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Slovak Telekom, a.s., P.O. Box 46, 830 05 Bratislava, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 35763469, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 06.06.2018
ČÍSLO ZMLUVY :1-2018, POPIS ZMLUVY: Nákup potravín pre Školskú jedáleň - Mlieko, mliečne výrobky, DÁTUM PODPISU: 15.6.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 040 41 Sady nad Torysou, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 44108087, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 19.06.2018
ČÍSLO ZMLUVY: 2-2018, POPIS ZMLUVY: Nákup potravín pre Školskú jedáleň - Spracované ovocie a zelenina, DÁTUM PODPISU: 15.06.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 040 41 Sady nad Torysou, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 44108087, PODPÍSAL : Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 19.06.2018
ČÍSLO ZMLUVY: 2-1-2018, POPIS ZMLUVY: Nákup potravín pre Školskú jedáleň - Spracované ovocie a zeleniny, DÁTUM PODPISU: 15.06.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Prvá cateringová spol. s.r.o., Ing. Milan Cehuľa, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 36208027, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 19.06.2018
ČÍSLO ZMLUVY: 3-2018, POPIS ZMLUVY: Nákup potravín pre Školskú jedáleň - Ovocie a zelenina, DÁTUM PODPISU: 15.06.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 040 41 Sady nad Torysou, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 44108087, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 19.06.2018
ČÍSLO ZMLUVY: 1, POPIS ZMLUVY: Dodatok č. 1 ramcovej dohody č. 10-2017 na dodanie tovaru - Hydina, DÁTUM PODPISU: 04.09.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Mäsiareň pri Dominikánoch, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 31721664, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 21.09.2018
ČÍSLO ZMLUVY:, POPIS ZMLUVY: Kúpna zmluva na odber ochuteného mlieka a jogurtov, DÁTUM PODPISU: 29.08.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 31329519, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 25.09.2018
ČÍSLO ZMLUVY: , POPIS ZMLUVY: Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, DÁTUM PODPISU: 17.09.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: CUBS plus s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 Košice, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 46943404, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 27.09.2018
ČÍSLO ZMLUVY: Z201851049_Z, POPIS ZMLUVY: Kúpna zmluva na plynový varný kotol, DÁTUM PODPISU: 26.11.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Elektroservis VV s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANY: 44602731, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 26.11.2018
ČÍSLO ZMLUVY: , POPIS ZMLUVY: Servisná zmluva o záväzku poskytovať plnohodnotné využívanie informačného systému Active Registratúra uzavretá v súlade so znením § 269 ods. 2 a z.č. 513/1991Zb., DÁTUM PODPISU: 20.12.2018, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA: Lomtec.com a.s., IČO DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANZ: 35795174, PODPÍSAL: Monika Lučaiová, riaditeľka ŠJ, DÁTUM ZVEREJNENIA: 21.12.018
Zobrazenie počtu 
Powered by Phoca Download

© 2012 Školská jedáleň - Trebišovská 10, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.